Lenus Pharma

Lenus Pharma je farmaceutska kompanija u privatnom vlasništvu sa sedištem u Beču.

Osnovna filozofija kompanije je razvoj inovativnih proizvoda baziranih na naučnim dokazima koji će zadovoljiti neispunjene medicinske potrebe. Posebnu pažnju pridaju razumevanju fizičkih, prehrambenih, ekoloških, emocionalnih, društvenih, duhovnih i životnih vrednosti svojih pacijenata.

Nema proizvoda po odabranim kriterijumima